Sociale innovatie is “in”. Maar wat is het eigenlijk? Is het niet gewoon Human Resource Management in een ander jasje? De mens centraal enzo en voeren van overleg op de werkvloer. Is het dan niet oude wijn in nieuwe zakken, want we plaatsten toch altijd al het personeel centraal? Of niet?

Het ministerie van Sociale zaken biedt subsidie aan

aan bedrijven die willen investeren in “sociale innovatie”.

https://www.agentschapszw.nl/nieuws/nieuwe-subsidie-sociale-innovatie-vitale-bedrijven

In de subsidieaanvraag staat dat het daarbij gaat om “het verbeteren van bedrijfsprocessen en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid om effectiever te werken.” Het begrip duurzame inzetbaarheid wordt verder nader aangeduid als: “het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer. Ik “vertaal” dat hele verhaal in “despecialisatie en decentralisatie”. Despecialisatie en decentralisatie heeft te maken met het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering. Er zijn echter krachten in iedere organisatie die eigenlijk wel gebaat zijn bij een zekere complexiteit; en die groep heet “de leiding”.

Het is namelijk vrij simpel: als het personeel alles zelf kan, waar heb je dan nog managers voor nodig?

Einstein heeft kennelijk ooit gezegd:
“Anybody can make things bigger, more complex and more violent. it takes a touch of genius – and a lot of courage- to move in the opposite direction”

Sociale innovatie gaat dus eigenlijk over sociaal leiderschap, waarbij niet alleen het personeel centraal staat maar ook de leiding! Durven we nu eens het management centraal te stellen, voor wat betreft de vraag of de toegevoegde waarde daarvan ook vast staat? We spreken in organisatieverband veel over wederzijds respect. In het kader van sociaal leiderschap meen ik dat vooral respect moet worden betoond vanuit de leiding richting medewerkers door hen te motiveren en in staat te stellen hun werk naar behoren te doen. Eenvoud en decentralisatie van verantwoordelijkheden staan daarbij centraal. Immers nog altijd geldt: “Goed voorbeeld doet goed volgen”.