Cultuur is niet ‘soft’ maar keihard

Tijdens of na afloop van reorganisaties wordt vaak gesteld dat te weinig aandacht aan de cultuur van de organisatie is besteed als verklaring voor een mogelijk falen van het verandertraject. Cultuur wordt dan gezien als iets ongrijpbaars. Vaak wordt het verbonden aan de noodzaak tot gedragsverandering, waarbij de leiding enigszins moedeloos vaststelt dat “ze” het in de uitvoering kennelijk niet hebben begrepen.Walking direction

Lees verder