Cultuur is niet ‘soft’ maar keihard

Tijdens of na afloop van reorganisaties wordt vaak gesteld dat te weinig aandacht aan de