Opleiden, een stiefkind in vele ondernemingen

Tijdens mijn uitvoeringspraktijk als consultant stuit ik vaak op een algemeen knelpunt in de bedrijfsvoering van vele bedrijven, namelijk dat van het opleiden van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van het productieproces. Geen enkel proces is zo wezenlijk voor het voortbestaan van de organisatie als het voortdurend opleiden van de medewerkers die in direct contact staan met de klanten. Toch wordt vanuit mijn ervaring geen enkel proces zo verwaarloosd als dit.

Speech

Een voorbeeld: Lees verder