Opleiden, een stiefkind in vele ondernemingen

Tijdens mijn uitvoeringspraktijk als consultant stuit ik vaak op een algemeen knelpunt in de bedrijfsvoering