Gebruik alle kennis die in je organisatie aanwezig is, dat is van levensbelang!

Dr. Jaap Reijling

De uitspraak: ‘Haal alle kennis uit de organisatie die er in zit’! klinkt als een schot voor open doel. Deze zou bovendien zowel uit de mond van de algemeen directeur als direct vanaf de werkvloer kunnen komen. Mooi toch? Of juist niet? Lees verder

Cultuur is niet ‘soft’ maar keihard

Tijdens of na afloop van reorganisaties wordt vaak gesteld dat te weinig aandacht aan de cultuur van de organisatie is besteed als verklaring voor een mogelijk falen van het verandertraject. Cultuur wordt dan gezien als iets ongrijpbaars. Vaak wordt het verbonden aan de noodzaak tot gedragsverandering, waarbij de leiding enigszins moedeloos vaststelt dat “ze” het in de uitvoering kennelijk niet hebben begrepen.Walking direction

Lees verder