Uw Organisatie

Iedere organisatie kent een bepaalde complexiteit, enerzijds doordat voortdurend moet worden gereageerd op veranderende behoefte bij de klant, maar anderzijds ook doordat we vanuit het streven naar doelmatigheid ook komen tot afsplitsing van bedrijfsonderdelen. Er is dus veel inspanning nodig om ervoor de zorgen dat alle bedrijfsonderdelen met elkaar blijven samenwerken gericht op het voldoen aan de klantvraag.

Herkent u één van onderstaande stellingen?

 • Neemt in uw bedrijf de verhouding tussen indirecte (niet-productieve) en directe (productieve) kosten toe?
 • Neemt het aantal “slow-movers” (materiaal dat zelden wordt verbruikt) toe?
 • Verplaatsen de problemen met leveringen daar waar de aandacht verslapt?  Ofwel leidt u aan: – “de wet van behoud van ellende” – ?
 • Neemt u besluiten op grond van aannames?
 • Is er veel “ongebruikte” infrastructuur en inventaris?
 • Is er onvoldoende flexibiliteit om in te spelen op fluctuaties in vraag?
 • Is er de behoefte bij de organisatieleiding tot consolidatie en stabiliteit?

Dan is de complexiteit van uw organisatie te hoog!

COMPLEXITEIT DRIJFT ECHTER DE INTERNE KOSTEN OP, VAAK ZONDER DAT U DAT MERKT!!

U KUNT ECHTER IN UW ORGANISATIE ZELF DE KRACHTEN VRIJMAKEN OM TE KOMEN TOT VEREENVOUDIGING VAN DE ORGANISATIE!!

REIJLING ORGANISATIE ONTWERP WIJST U GRAAG DE JUISTE WEG.

Wat kan Reijling Organisatie Ontwerp voor u doen?

 • Een vrijblijvend gesprek
 • Een 1- of 2-daagse workshop voor de leden van uw managementteam over het besturen van complexe organisaties. De 1-daagse workshop betreft een inleiding in de kenmerken van complexe organisatie. De 2-daagse workshop gaat op hoofdlijnen in op uw eigen organisatie.
 • Een Analyse van uw organisatieontwerp cq het patroon van onderlinge samenwerking in 2 tot 3 dagen, mede op basis van een plenaire discussie met uw managementteam; zie ook “onze visie”.
 • Een PvA tot verbetering van de samenwerking met uw toeleveranciers
 • Een PvA tot bestuurlijke vernieuwing van uw organisatie waarin tegemoet wordt gekomen aan externe ontwikkelingen en interne organisatorische verhoudingen
 • Begeleiding en advisering van verandertrajecten