Wie zijn wij

Reijling Organisatie Ontwerp werd op 24 maart 2011 opgericht door Jaap Reijling. Hij verliet Defensie op 1 juli 2011 met Functioneel Leeftijdsontslag in de rang van Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht.

Jaap Reijling is, na een vliegtuigbouwkundige opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, onafgebroken werkzaam geweest bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft gedurende zijn carrière een 14-tal leidinggevende functies vervuld, gerelateerd aan vliegtuigonderhoud, onderhoudstechnologie en –management, verwerving van materieel, materieellogistieke informatievoorziening – waaronder de introductie van Enterprise Resources Planning (ERP/SAP) – en algemeen management. Voorts heeft hij als militaire diplomaat bijgedragen aan internationale militaire samenwerking binnen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in het NAVO-hoofdkwartier te Brussel en vanuit de Nederlandse Ambassade te Washington D.C. in de Verenigde Staten.

Gedurende zijn carrière gaf Jaap leiding aan vele reorganisaties of maakte hij daar deel van uit. Voorbeelden zijn invoering Procesmanagement, Integrale Kwaliteitszorg, TQM, ISO 9000, INK-model en Lean-Six Sigma programma’s. Alhoewel dergelijke programma’s tot verbeteringen kunnen leiden zijn de effecten vaak tijdelijk. Belangrijkste les is hier dat deze programma’s het ontwerp van de organisatie ongemoeid laten, omdat aanpassing daarvan veelal grote weerstanden oproept. Toch moeten juist die weerstanden worden overwonnen door aanpassing van het organisatieontwerp. Alleen dan krijgen de verbeterprogramma’s betekenis en brengen ze de leiders en het personeel in beweging. Dit inzicht vormt de kern van de visie van Reijling Organisatie Ontwerp: “Zonder aanpassing van het organisatieontwerp, geen verbeteringen”. Een bekende uitspraak van Jaap is: “Toespraken brengen mensen in het gunstigste geval in een positieve grondhouding, maar niet in beweging!”

Met name in de tweede helft van zijn carrière heeft hij verder veel bestuurlijke ervaring opgedaan op de hoogste niveau’s in de defensieorganisatie. Zijn kennis omtrent management en organisatievraagstukken is verder verdiept tijdens het doctoraal-programma Bestuurskunde aan de universiteit van Leiden; welke studie hij met succes afrondde in 2004. Sinds die tijd manifesteert hij zich als expert op het terrein van bestuurlijke vraagstukken door publicatie van artikelen en verzorging van gastcolleges. In de laatste jaren voor prepensionering werd veel ervaring opgedaan in de vorming van de vele shared-services binnen de Rijksoverheid; met name vanuit de optiek van de klant. Het is daarbij zijn vaste overtuiging dat sprake moet zijn van zogenaamde “menselijke” koppelvlakken tussen klant en leverancier waardoor beide contractpartijen elkaar werkelijk “begrijpen” en niet ten prooi vallen aan een computersysteem.

Juist de instandhouding van deze menselijke koppelvlakken staat onder invloed van het streven naar doelmatigheid voortdurend onder druk; niet tegenstaande het feit dat wederzijds onbegrip tussen contractpartijen altijd leidt tot hogere kosten. Deze afstemmingsverliezen worden echter veelal niet geadministreerd. Reijling Organisatie Ontwerp stelt zich ten doel deze onbedoelde effecten te voorkomen door vereenvoudiging van de bedrijfsvoering en daarin vakmanschap en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal te stellen.