Wij halen alles uit uw organisatie wat er in zit; nu en in de toekomst!

Wij helpen bedrijven en overheidsorganisaties om hun potentieel optimaal te benutten, door bestuur, management en professionals bij elkaar te brengen en daarbij in te zetten op het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering.

Toewijzen, toerusten en toepassen!

Om enig resultaat te kunnen boeken moet je taken aan mensen toewijzen, ze vervolgens toerusten met de benodigde middelen en tenslotte in de gelegenheid stellen om hun kennis toe te passen.

Wist u dat ieder bedrijf in de loop van de jaren steeds meer regelgeving ontwikkelt en komt tot afsplitsing van bedrijfsonderdelen, vanuit de gedachte dat daarmee kosten worden bespaard? En als gevolg daarvan de kosten als totaal juist stijgen, omdat er steeds meer activiteiten op elkaar moeten worden afgestemd en de bedrijfsadministraties deze kosten niet zien? Einstein zei ooit het volgende:

“There is nothing that is a more certain sign of insanity than to do the same things all over again and to expect the results to be different”

Workshop

Reijling Organisatie Ontwerp organiseert periodiek workshops voor managementteams van grotere bedrijven of overheidsorganisaties. Meer weten? Neem contact op.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Bericht

  “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust the sails of your organization to always reach your destination”

  Bestuurder

  De toewijzer

  Wijst taken toe aan medewerkers en teams.

  Mindset

  • De persoon die met de externe omgeving praat
  • Perspectief bieden

  • Doelen stellen

  • Toekomst van de organisatie veiligstellen

  • Creëren van draagvlak vanuit de omgeving

  • Relatiemanagement met stakeholders

  Quotes

  • “Ik weet waar de behoefte ligt in de markt”

  • “We hebben meer integratie nodig”

  • “We moeten af van de silo’s”

  • “Het moet wel geld opleveren”

  Manager

  De toeruster

  Zorgt voor een optimale toerusting van zijn of haar team.

  Mindset

  • Waar voor je geld

  • Synergie bereiken

  • Schaalvoordelen incasseren

  • Eilanden verbinden

  • Processen begeleiden

  • Prioriteiten stellen

  Quotes

  • “Ze luisteren niet naar me

  • “Ze willen het niet begrijpen”

  • “Het bestuur moet niet denken dat één toespraak genoeg is”

  • “Managen is hard werken”

  • “Het moet wel haalbaar zijn”

  Vakman

  De toepasser

  Wil zijn of haar vak optimaal uitvoeren.

  Mindset

  • Specialistische opleiding

  • Professionele discipline

  • Kennis van zaken

  • Werkt direct voor de eindklant

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

  Quotes

  • “Ze moeten me wel het juiste gereedschap geven”

  • “Zonder gereedschap geen product”

  • “Ik kan niet werken met de tools die ik toegereikt krijg”

  • “Ze begrijpen niet hoe het op de werkvloer eraan toe gaat”

  • “Ik weet wel wat de klant wil”

  • “Goed werk kost tijd en geld”

  • “Voor niets gaat de zon op”

  • “Je denkt zeker dat het vanzelf gaat?”

  • “Alleen het beste is goed genoeg”

  Laat uw organisatie analyseren op basis van het 3xTOE-model

  De analyse van uw organisatie richt zich op het creëren van onderling begrip tussen de bestuurder, manager en vakman. Het ‘3XTOE’-organisatieveranderingsmodel toont daarbij zijn waarde als aanzet voor de discussie.

  Naast toewijzing van taken en vervolgens toerusten van organisatieonderdelen besteden we in het bijzonder aandacht aan de toepassing van kennis om de gegeven opdracht daadwerkelijk succesvol uit te kunnen voeren. Toewijzing, toerusting en toepassing moeten met elkaar in balans zijn.

  Referenties

  Reijling Organisatie ontwerp is al jaren behulpzaam bij de oplossing van complexe bestuurlijke vraagstukken op het raakvlak van overheden en commerciële bedrijven.

  Prof. dr. Chris Peeters, Senior Partner, Policy Research Corporation

  Jaap Reijling wist in korte tijd, op basis van een scherpe inhoudelijke analyse, de kritiek op de besturing van het Openbaar Vervoer in Amsterdam om te zetten naar een nieuwe inspirerende aanpak waarin partijen hun kennis en kunde optimaal kunnen inzetten om de urgente mobiliteitsopdracht van de stad aan te pakken.

  Theo van Bekkum, Directeur Metro en Tram, Gemeente Amsterdam

  De achtergrond en uitgebreide kennis van de defensieorganisatie van Reijling Organisatie Ontwerp zal meer diepte en verbreding brengen in het PwC team.

  Daniel de Jager, Director PwC Advisory

  Blogs

  Meer blogs