Home

Missie

Assisteren van bedrijven en overheden in het begeleiden van organisatieveranderingen met bijzondere aandacht voor het vereenvoudigen – en daardoor effectiever inrichten – van de bedrijfsvoering. Dit door het afbreken van bureaucratie en herstel van de waardering voor  creativiteit en vakmanschap in de organisatie.

en….in het verlengde van bovenstaande:

  • Optreden als sr consultant bij onderzoek naar organisatieontwerp en -verandering van complexe organisaties
  • Verzorgen van workshops over besturing van complexe organisaties
  • Optreden als extern gecommitteerde bij het beoordelen van HBO-scriptie-onderzoeken
  • Optreden als docent kwaliteitsmanagement
  • Helpen van master-studenten bij het schrijven van scripties over ‘crisis- en veiligheidsmanagement’
  • Helpen van sollicitanten bij het verbeteren van hun schriftelijke communicatie (w.o. CV en motivatiebrieven) naar bedrijven

Wist u dat:

  1. Ieder bedrijf in de loop van de jaren steeds meer regelgeving ontwikkelt en komt tot afsplitsing van bedrijfsonderdelen, vanuit de gedachte dat daarmee kosten worden bespaard?
  2. Als gevolg daarvan de kosten als totaal juist stijgen omdat er steeds meer activiteiten op elkaar moeten worden afgestemd en de bedrijfsadministraties deze kosten niet zien?
  3. Einstein ooit het volgende heeft gezegd:

“There is nothing that is a more certain sign of insanity than to do the same things all over again and to expect the results to be different”

“Anybody can make things bigger, more complex and more violent. it takes a touch of genius – and a lot of courage- to move in the opposite direction”

DURFT u het aan uw organisatieontwerp te laten analyseren?

Triple TOE

In de analyse van uw organisatie staat het specifiek door Reijling Organisatie Ontwerp ontwikkelde ‘Triple TOE-” besturingsmodel centraal.

Triple_Toe_Web2

Neem vrijblijvend contact op voor een informatief gesprek.