We worden weer door het zoveelste rapport opgeschrikt over de kenmerken van de defensie-organisatie. Als oud-defensie medewerker en bestuurskundige word ik daar ook een beetje moedeloos van. Leren we het nu nooit? Een organisatie leert van fouten als je die fouten ook kunt beoordelen binnen een heldere context. Defensie kent leiders die alles beoordelen in een financiële context en leiders die alles beoordelen in een operationele context. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat het kennelijk nog steeds niet is gelukt deze werelden aan elkaar te verbinden. Iemand in de organisatie moet daartoe, bij voorkeur zo laag mogelijk in de organisatie, integrale afwegingen kunnen maken. Ik ben bang dat de organisatie inmiddels zo complex is geworden door de inrichting van shared services, ‘assortimentsgewijs werken’ en een adaptieve krijgsmacht – om maar wat ‘initiatieven’ te noemen – dat het maken van integrale afwegingen zo langzamerhand voor iedereen in de Defensieorganisatie een onmogelijke opgave is geworden. En dan leer je dus niets van fouten….