Workshop ‘Besturen van organisaties’

Organisaties zijn voortdurend in beweging om zich aan te passen aan externe en interne ontwikkelingen. Het is een bekend fenomeen dat de als gevolg daarvan doorgevoerde reorganisaties zelden succesvol verlopen. Dit kan worden verklaard doordat iedere organisatie wordt gevormd door werknemers met allemaal verschillende achtergronden en ervaring. Deze werknemers voeren hun taken naar eigen inzicht zo goed mogelijk uit.

Probleem is echter dat de door de diverse afdelingen toegepaste werkwijzen niet altijd op elkaar aansluiten, waardoor datgene dat ‘goed’ is voor een deel van de organisatie niet per se ook ‘goed’ is voor de organisatie als geheel. De uitdaging is daar een goede balans in te vinden.

Voor wie?

Reijling Organisatie Ontwerp organiseert periodiek workshops voor managementteams van grotere bedrijven of overheden.

Wat leert u in deze workshop? 

 • De kenmerken van het door ROO ontwikkelde ’triple TOE-” model (c) voor ontwikkeling van de besturing van uw organisatie
 • Te komen tot een heldere taakverdeling tussen de spelers van uw team.
 • De toerusting van deze spelers voor hun taken te verbeteren.
 • De onderlinge samenwerking te versterken om een goed organisatieresultaat te behalen.
 • Dat standaardisatie van processen, automatisering en uitbesteding van diensten pas zinvol zijn als de organisatie in balans is.

Triple TOE

In de analyse van uw organisatie staat het specifiek door Reijling Organisatie Ontwerp ontwikkelde ‘Triple TOE-” besturingsmodel centraal.

Programma

Meld u aan voor een 1-daags of 2-daags programma. Het 1-daagse programma betreft een algemene inleiding in de werking en besturing van complexe organisaties. Tijdens het 2-daagse programma passen we deze inzichten toe op evt. knelpunten in uw organisatie. De programma’s voor beide dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 16.00 uur.

Wie geeft de workshop?

Dr. Jaap Reijling is de trainer van deze workshop. Hij verzorgt vanaf 2005 lezingen en workshops en publiceert frequent op ManagementSite. Hij ontleent zijn kennis aan zijn lange loopbaan als technisch officier bij Defensie, waarbij hij zowel op operationeel, management als bestuurlijk niveau heeft gefunctioneerd; de laatste 15 jaar van zijn carrière bij Defensie als Kolonel van de Koninklijke luchtmacht. Deze uitgebreide praktische ervaring werd in 2004 aangevuld met een studie bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Vanaf 2011 is hij werkzaam als consultant namens Reijling Organisatie Ontwerp. Daarnaast promoveerde hij eind 2015 op de besturing van het ministerie van Defensie van 2003 tot 2014.

Locatie

Op locatie (in overleg)

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn resp. € 299,= en € 499,= per persoon (incl. lunch) voor de 1- of 2-daagse workshop. Groepskorting in overleg.

Aanmelden

Meld u aan via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een intake-formulier met nadere informatie over tijdstip en locatie van de workshop.

  Bij deze meld ik mij aan voor de:

  1-daagse workshop "besturing van organisaties"2-daagse workshop "besturing van organisaties"

  Uw naam

  Organisatie

  Functie

  Uw e-mailadres

  Eventuele opmerkingen