“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust the sails of your organization to always reach your destination”

Organisaties vormen netwerken van samenwerkende en rivaliserende partijen. De onderlinge relaties worden enerzijds bepaald door de behoefte aan autonomie en identiteit en anderzijds door de noodzaak tot samenwerking. De effectiviteit van de organisatie wordt bepaald door het vermogen van de leiding de samenwerking tussen de verschillende van de organisatie onderdeel uitmakende partijen te versterken. Vanwege het ontbreken van een natuurlijke balans tussen opbrengst en interne kosten, zoals die binnen een commercieel bedrijf bestaat, moet vooral bij overheden (en grote bureaucratische bedrijven) bijzondere aandacht worden besteed aan het tot stand brengen van interne arbeidsverdeling, het toewijzen van beslissingsbevoegdheden en het inbouwen van coördinatievoorzieningen tussen organisatie-elementen. Het vaststellen van deze aspecten duiden we aan als het organisatie-ontwerp.

Het organisatie-ontwerp vormt de sleutel voor de instandhouding van effectieve organisaties; of zoals Robert Greene stelt:

“You may have brilliant ideas, ..but if the group that you lead and depend on to execute your plans, is unresponsive and uncreative, ..your ideas mean nothing. You must learn ……it is the structure … – the chain of command and the relationship of the parts to the whole – that will give strategies force; structure is strategy – perhaps the most important strategic choice you will make. Should you inherit a group , analyze its structure and alter it to suit your purposes; making fluidity your goal.”

De analyse van uw organisatie richt zich op het herkenbaar beleggen van en de onderlinge samenwerking tussen de organisatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. In deze cyclus komen ook de bestuurder, manager en vakman bij elkaar, zij het ieder met een eigen perspectief en belang in het productieproces. Om de cyclus te laten werken moeten deze partijen elkaar letterlijk beter leren begrijpen. Zeker in grote bedrijven is dat geen vanzelfsprekendheid.

Naast toewijzing van taken en vervolgens toerusting van organisatie-onderdelen om de toegewezen taken ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren besteden we aandacht aan de toepassing van kennis en vaardigheden om het gewenste doel ook te kunnen realiseren.

Toewijzing, toerusting en toepassing moeten met elkaar in balans zijn.

Triple_Toe_Web2

Meer weten of een analyse van uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op voor een informatief gesprek.

Neem contact op