Veel leiders van grote organisaties roepen met enige regelmaat: “De mens staat centraal”! Maar toch is er vaak kritiek op het onpersoonlijke karakter van de bedrijfsvoering. Kortom menen die leiders nu wel wat ze zeggen of is het gewoon een “zoethoudertje”, waarmee ze de zoveelste reorganisatie zonder kleerscheuren door komen? De meeste reorganisaties starten ondanks de toespraken van genoemde leiders met een voorgestelde aanpassing van de structuur van de organisatie. Vaak wordt parallel daaraan dan nog een nieuw computersysteem ingevoerd, zodat het personeel gelijk volgens de nieuwe gewenste werkwijze gaat werken. Kortom via de introductie van nieuwe ICT sla je dan gelijk 2 vliegen in een klap. De praktijk is echter ook dat dergelijke reorganisaties slechts moeizaam tot stand worden gebracht met veel vallen en opstaan. Dus wat is het nu; de mens of de structuur?

Anthony Giddens introduceerde in 1984 een begrip “structuration”. Hiermee bracht hij tot uitdrukking dat structuur in een organisatie, zowel aangrijpingspunt is voor verandering, maar daar ook beperkingen aan stelt. Maar zegt hij ook: “De structuur leidt tot geen enkele actie; alleen mensen kunnen zaken in beweging zetten”.

Kernpunt is dus dat de structuur van een organisatie de context biedt voor het handelen van het personeel, maar dat die structuur dat handelen niet kan bepalen. Het is dus beter te spreken over het bij voortduring organiseren van de onderlinge samenwerking dan een organisatie te zien als een statisch geheel met vastomlijnde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het vasthouden aan bestaande structuren zal er toe leiden dat de organisatieleiding plotseling tot de conclusie komt dat ze geen zicht meer hebben op datgene dat daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Het personeel vult trouw de schermpjes in van hun computer, maar doen dat met gegevens die maar ten dele de werkelijkheid beschrijven. Je kunt een dergelijke toestand vergelijken met het niet of slecht uitvoeren van onderhoud aan een voertuig. Er worden om de zoveel tijd trouw onderdelen vervangen maar men heeft geen oog voor het feit dat bepaalde onderdelen meer zijn versleten dan anderen op grond van het daadwerkelijk gebruik.

Reijling Organisatie Ontwerp is gaarne bereid een APK van uw organisatie uit te voeren om te bezien waar sprake is van achterstallig onderhoud. Uitgangspunt daarbij is dat iedere organisatie zelf beschikt over de mogelijkheden zichzelf weer gezond te maken. Het is alleen zaak de juiste onderdelen van de organisatie met elkaar in contact te brengen. Het kan om dat te bewerkstelligen wel eens nodig zijn bestaande paden te verlaten. Reijling Organisatie Ontwerp helpt u graag bij deze zoektocht. Een simpele organisatiescan die enkele dagen in beslag neemt kan in deze al volstaan. Goed onderhoud verdient zichzelf dubbel en dwars terug.