Dimpact heeft anno 2011 een groot aantal bouwstenen (medewerkersportaal, zaakgericht werken, digitaal loket, et cetera) voor de e-Overheid opgeleverd en live bij haar lidgemeenten. De focus ligt op realiseren van klantgerichte dienstverlening, online selfservice door klanten en efficiënte bedrijfsvoering.

Gemeenten staan voor belangrijke keuzes ten aanzien van de mate waarin en het tijdstip waarop wordt aangesloten bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten of rijksbreed opererende “shared services”. Voorbeelden hiervan zijn DIMPACT en GOVUNITED voor de implementatie van het “digitale loket”. Deze besluiten moeten worden genomen op een moment dat verantwoordelijkheden van de gemeenten met betrekking tot het wel en wee van haar burgers eerder toe dan afnemen. Ofwel een toenemende verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een toenemende afhankelijkheid van derden om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Gaan die twee zaken eigenlijk wel samen?

Burgemeester Bandell zegt hier het volgende over:

“Je bent en blijft bestuurlijk verantwoordelijk, zowel voor je eigen gemeente als voor de regio. Het is belangrijk dat geen situatie ontstaat van “daar gaan we niet meer over” en je moet geen individuele gemeenten overrulen”

Anker Training & Advies en Reijling Organisatie Ontwerp willen gemeentebesturen helpen bij het maken van de afwegingen. In de kern gaat het om het inrichten van een koppelvlak tussen gemeentebestuur en dienstverlener, waarin de gemeente zijn rol als opdrachtgever kan blijven waar maken. Dit vereist in de meeste gevallen een andere manier van werken en voldoende kennis en kunde om de gemaakte afspraken te kunnen monitoren, zowel aan de kant van de dienstverlener, als aan de kant van de gemeente. Helaas zien we te vaak dat de benodigde kennis en kunde langzaam uit de opdrachtgeversorganisatie verdwijnt, waardoor gemeenten hun verantwoordelijkheden niet meer waar kunnen maken. Als de burger ergens een hekel aan heeft is het van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Met een korte organisatiescan kunnen we dat voorkomen, waardoor ook uw gemeente klaar is voor het digitale tijdperk.