Niet macht, maar kennisontwikkeling centraal stellen in uw organisatie

the-last-part_sizeSGedurende mijn carrière gaf ik leiding aan vele reorganisaties of maakte ik daar deel van uit. Voorbeelden waren invoering Procesmanagement, Integrale Kwaliteitszorg, TQM, ISO 9000, INK-model en Lean-Six Sigma programma’s. Alhoewel toepassing van genoemde managementinstrumenten veelal wel op de korte termijn tot enige verbeteringen leidde zag je toch dat op de langere termijn de organisatie weer terugviel naar oude gewoonten. Ik vroeg me af wat daar nu de oorzaak van kon zijn.

Gaat het nu om de mens of om de structuur in uw organisatie?

Veel leiders van grote organisaties roepen met enige regelmaat: “De mens staat centraal”! Maar toch is er vaak kritiek op het onpersoonlijke karakter van de bedrijfsvoering. Kortom menen die leiders nu wel wat ze zeggen of is het gewoon een “zoethoudertje”, waarmee ze de zoveelste reorganisatie zonder kleerscheuren door komen? De meeste reorganisaties starten ondanks de toespraken van genoemde leiders met een voorgestelde aanpassing van de structuur van de organisatie. Vaak wordt parallel daaraan dan nog een nieuw computersysteem ingevoerd, zodat het personeel gelijk volgens de nieuwe gewenste werkwijze gaat werken. Kortom via de introductie van nieuwe ICT sla je dan gelijk 2 vliegen in een klap. De praktijk is echter ook dat dergelijke reorganisaties slechts moeizaam tot stand worden gebracht met veel vallen en opstaan. Dus wat is het nu; de mens of de structuur?

Lees verder

Taakdifferentiatie en alcohol; vermijd overvloedig gebruik

Niet alle differentiatie is effectief!!

Herkent u de neiging binnen vele directies om voor ieder probleem een aparte persoon of projectorganisatie in te stellen die dan na enige tijd met aanbevelingen komt hoe het anders moet. Vervolgens buigt ieder directielid zich over de voorgestelde oplossing – met name de onderdelen van de studie die bedreigend zijn voor delen van de organisatie – en komt met aanvullende voorstellen om de scherpe kantjes eraf te halen; omdat de projectleider “ook niet alles kan weten”.

Lees verder

Sociale innovatie; een keihard sociaal contract; “more indians less chiefs”.

Sociale innovatie is “in”. Maar wat is het eigenlijk? Is het niet gewoon Human Resource Management in een ander jasje? De mens centraal enzo en voeren van overleg op de werkvloer. Is het dan niet oude wijn in nieuwe zakken, want we plaatsten toch altijd al het personeel centraal? Of niet?

Het ministerie van Sociale zaken biedt subsidie aan

Lees verder